Fundusze europejskie podkarpackie

Zadanie 1 - Zakup maszyn i urządzeń

Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, dokonała oceny złożonych ofert na realizację dalszej części Zadania 1 pn. „Zakup maszyn i urządzeń” na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 

W ramach zapytania ofertowego wybrani zostali następujący Wykonawcy:

1. Wykrojniki i dziurkacze do wykrawania pierścieni osadczych sprężynujących
OS PRO Kacper Krakowiak, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II 43 - 26.02.2018r.

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

186703