Pytanie 1:  dot. przetargu na dostawę systemu produkcyjnego

W związku z pkt.3.(poniżej) z formularza ofertowego proszę o informację, że po wyborze Wykonawcy przygotowana umowa zostanie sporządzona wg. zapisów umieszczonych w zapytaniu ofertowym.

Pkt.3„Oświadczam, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego”?

Odpowiedź : Tak, umowa zostanie przygotowana w oparciu o zapisy umieszczone w zapytaniu ofertowym

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

18496