Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, dokonała oceny złożonych ofert na realizację Zadania 2  pn. „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem ERP do produkcji” na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

W ramach poszczególnych części zapytania ofertowego wybrani zostali następujący Wykonawcy:

 

A. Komputer wraz z systemem operacyjnym.

INET S.C. Artur Czachor, Tomasz Laube, 36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 3

B. Oprogramowanie do produkcji ERP.

Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder, 44-100 Gliwice, ul. Jałowcowa 35

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

18496