Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, dokonała oceny złożonych ofert na realizację Zadania 3 pn. „Wyposażenie w narzędzia niezbędne do utrzymania procesu produkcyjnego” na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pierścieni osadczych sprężynujących w oparciu o wyniki prac B+R”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1073/15 z dnia 31 marca 2016 r., Umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-1073/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.

W ramach poszczególnych części zapytania ofertowego wybrani zostali następujący Wykonawcy:

 

A. Tokarka.

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

B. Szlifierka do płaszczyzn.

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

C. Szlifierka dwutarczowa

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

D. Wiertarka stołowa kolumnowa

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

E. Wiertarko frezarka

FITMET Tomasz Fitał, 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 15

F. Regały paletowe rzędowe metalowe

DARLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. 28 czerwca 1956 nr 299, 61-469 Poznań

 

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

23716