Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna przedstawia następujące zmiany w Zapytaniu Ofertowym

ZMIANA
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj”
na potrzeby realizacji projektu
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”

Zamawiający:

Firma  Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna
ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa
NIP 814-000-44-04, KRS 0000187911
tel.17 22 72 800
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.walor.com.pl

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”, planowanego do realizacji  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0402/17.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

W miejsce dotychczasowych zapisów pkt VI. Zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.” - Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert


VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 16 marca 2018 r., do godz. 15.00 w siedzibie Firmy Handlowej Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka jawna. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego(o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem  na adres siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego.

Zostaje wprowadzony zapis:
VI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 20 marca 2018 r., do godz. 15.00 w siedzibie Firmy Handlowej Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka jawna. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego(o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem  na adres siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego.


Do pobrania:

1.     Zmiany do Zapytanie ofertowego dotyczące realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.” pobierz plik.

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

32539