Fundusze europejskie podkarpackie

Szanowni Państwo,

Firma Handlowa Walor A. Nowak, W. Fryc Spółka Jawna, ul. Handlowa 3, 36 – 100 Kolbuszowa, dokonała oceny złożonych ofert na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby planowanego do realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Firmy Handlowej Walor Sp. j.”, planowanego do realizacji  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III Czysta energia, Działanie: 3.1 Rozwój OZE, wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.03.01.00-18-0402/17.
 

W ramach zapytania ofertowego wybrany został następujący Wykonawca:

1. FOTON TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Puławska 2 Wejście A, 02-566 Warszawa - 10.04.2018r.

Odwiedza nas 18 gości oraz 1 użytkownik.

204491