Fundusze europejskie podkarpackie

Urządzenia mechaniczne potrzebują wydajnych systemów przenoszenia napędu, które zagwarantują niewielkie straty energii, a przy tym wysoką trwałość oraz niski koszt eksploatacji. Jednym z trwalszych i bardziej popularnych rozwiązań jest korzystanie z łańcuchów rolkowych. Konstrukcje tego typu łączą stosunkowo niewielką masę własną z dużą wytrzymałością oraz stabilnością parametrów użytkowych. Łańcuchy są używane powszechnie zarówno w pojazdach mechanicznych, jak choćby znane wszystkim rowery czy motocykle, jak i w bardziej wymagających zastosowaniach, np. w silnikach czy w przenośnikach taśmowych.

 

Budowa łańcucha rolkowego

Łańcuchy rolkowe składają się z kilku podstawowych elementów. Funkcję łączników zapewniających spójność całej konstrukcji i przenoszących obciążenie, związane z przekazywaniem siły dostarczanej przez elementy napędowe, pełnią tzw. płytki. Są to wykonane z metalu płaskie elementy, których kształt przypomina cyfrę osiem. W ich otworach są umieszczone sworznie odpowiadające za połączenie poszczególnych płytek, zapewnienie im możliwości zmiany położenia w jednej osi oraz podtrzymujące rolki. Rolki to elementy robocze, umieszczone między dwoma rzędami płytek. Są one odpowiedzialne za kontakt z elementami napędowymi i napędzanymi. Ich cechą charakterystyczną jest to, że podczas pracy łańcucha mogą się obracać, dzięki czemu mniej się zużywają, a powstające tarcie jest dzięki temu zmniejszane.

 

Łańcuchy rolkowe są dostępne w różnych typach. Produkowane są łańcuchy z różną ilością rzędów – od standardowego jednorzędowego po kilkurzędowe, często z rolkami o zróżnicowanej charakterystyce w poszczególnych rzędach. Konstrukcja łańcuchów ułatwia także wyposażanie ich w rozmaite elementy dodatkowe. Poszczególne ogniwa mogą być wyposażane w oprzyrządowanie realizujące funkcje związane z przenoszeniem różnych elementów czy sterowaniem rozmaitymi systemami. W wielu przypadkach łańcuchy rolkowe są też uzbrajane m.in. w dodatkowe osłony.

 

Łańcuchy rolkowe są wykonywane z materiałów o różnej wytrzymałości, w zależności od wymagań konkretnej implementacji. Oferowane są łańcuchy ze specjalnymi wzmocnieniami, a także wersje przeznaczone do użytkowania w szczególnych warunkach, np. w środowisku agresywnym chemicznie lub przy podwyższonych temperaturach.

Odwiedza nas 38 gości oraz 1 użytkownik.

380724